Nhóm các khóa học/ ôn luyện thi các kỳ sát hạch tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Các khóa học gồm trình độ A2 (bậc 2), B1 (bậc 3) và B2 (bậc 4).