Các khóa học miễn phí

Course Image WPS Office cơ bản

WPS Office cơ bản

WPS Office căn bản là khóa học miễn phí về hướng dẫn sử dụng phần mềm WPS Writer, PresentationSpreadsheets để ứng dụng trong công tác văn phòng HOÀN TOÀN  thay thế  được phần mềm thương mại  Microsoft Office .