Các bài thảo luận về việc đăng ký tài khoản, hướng dẫn học trên hệ thống

Course Image Hướng dẫn đăng ký tài khoản học trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký tài khoản học trực tuyến

Mục tiêu:

Sau khi kết thúc, các bạn sẽ có thể :

  • Sử dụng gmail sẵn có để đăng ký tài khoản học online trên smartphone
  • Cài đặt và sử dụng được ứng dụng moodle trên di động