Các khóa học/ luyện thi tin học chuẩn CNTT cơ bản

Course Image  Tin học chuẩn CNTT cơn bản khóa 5

Tin học chuẩn CNTT cơn bản khóa 5

Đây là khóa luyện thi tin học CNTT cơ bản cấp tốc cho các anh chị có nhu cầu tham gia sát hạch chuẩn CNTT cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ). 

Tải Đơn đăng ký dự thi tại đây

Course Image  Tin học chuẩn CNTT cơn bản khóa 4 - thi ngày 29.07.2018

Tin học chuẩn CNTT cơn bản khóa 4 - thi ngày 29.07.2018

Đây là khóa luyện thi tin học CNTT cơ bản cấp tốc cho các anh chị có nhu cầu tham gia sát hạch chuẩn CNTT cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ). 

Tải Đơn đăng ký dự thi tại đây